Portaler

Portaler2016-11-26T13:18:28+00:00

Portaler

portalerPortaler kan have forskellige formål. Det kan eksempelvist være et af følgende:

  • Intranet
  • Ekstranet
  • Dokumenthåndtering og workflow
  • Digitalisering af hele arbejdsprocesser

Man kan vælge at løse det ved at udvikle et website fra bunden, men i mange tilfælde vil det give god mening at basere portalen på en standardplatform som eks. Microsoft SharePoint.

Microsoft SharePoint

Med Microsoft SharePoint får man en robust platform, der kan være basis for en eller flere af ovennævnte portaler. Og ydermere indeholder SharePoint stærke muligheder for dokumenthåndtering med understøttelse af deling, publisering, arkivering, godkendelse og søgning.

Ofte er forretningsgange spredt over flere forskellige systemer på forskellige platforme. Med SharePoint er det muligt at integrere til eksisterende applikationer og på den måde give et samlet overblik på tværs af platforme og applikationer. Sammen med den indbyggede workflow funktionalitet giver det gode muligheder for digitalisering af arbejdsgange og på den måde undgå besværlige manuelle arbejdsprocesser.

Nintex

Vi har endvidere erfaring med at implementere Nintex. Nintex giver SharePoint superbrugere mulighed for at opsætte både simple og mere avancerede workflows i SharePoint. Ved hjælp af en simpel drag-and-drop funktionalitet i selve SharePoints administrative grænseflade har man mulighed for at opsætte workflows uden at skulle gøre brug af mere komplekse programørværktøjer som SharePoint Designer eller Visual Studio.