SMV:Digital

SKAB VÆRDI MED DATA

Har I brug for rådgivning i forbindelse med jeres SMV:Digital ansøgning og projekt?

Ønsker I øget indsigt, frigjort tid og ressourcer – og ikke mindst mere effektivt arbejde?

SMV:Digital åbner snart for ansøgninger om tilskud på op til 100.000 kr. til rådgivning i projekter om, hvordan små- og mellemstore virksomheder kan skabe værdi med data. Ansøgningsfristen er den 30. august 2023, og det er ‘først til mølle’-princippet, der gælder. Læs mere om krav og formaliteter her.


Integrator som rådgiver

Med Integrator som jeres rådgiver, får I en samarbejdspartner, der er dedikeret til at guide jer igennem ansøgningsprocessen og skabe klarhed om projektets definition og mål. Vi er certificerede rådgivere med omfattende erfaring inden for SMV:Digital-projekter.

Vi specialiserer os i rådgivning inden for digitale projekter, der tager udgangspunkt i dataanvendelse. Vores mål er at støtte jer i at integrere data på alle niveauer af jeres forretningsstrategi. Data udgør fundamentet for velinformerede beslutninger, og den rette anvendelse af data vil styrke jeres virksomhed og øge jeres konkurrenceevne.

Søg om en tilskudsbevilling på 100.000 kr. til rådgivning og opnå større værdi fra jeres data med Integrator som jeres rådgiver.

IT-løsninger - Business Intelligence

Behovsafdækning

Vil I kunne omsætte projekt til værdi? Vi tager en dialog om mulighederne og hjælper jer på vej

IT-løsninger - Integrationer

Ansøgning

I fællesskab udarbejder vi ansøgningen inden I indsender til SMV:Digital.

IT-løsninger - Innovation & Udvikling

Projekt

Når ansøgningen er godkendt af SMV:Digital, starter projektet. Vi rådgiver og støtter jer mod jeres mål.

Lad os hjælpe jer på vej

Hvad er SMV:Digital?

SMV:Digital er et samlet program med en række tilbud, der skal understøtte danske virksomheders digitale omstilling.

SMV:Digital giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at ansøge om tilskud til finansiering af uvildig rådgivning inden for digital omstilling eller e-handel. Der kan typisk ansøges om tilskud på 25.000, 100.000 eller 250.000 kr.

Virksomheder kan kun søge til ét projekt ad gangen. Såfremt man tidligere har fået en bevilling, skal projektet være afsluttet, inden der kan ansøges til et nyt projekt.

Projekter kan have karakter af potentialeafklaring eller implementering.

Læs mere om SMV:Digital her.