smv:digital

Puljer fokuseret  på eksportrelaterede aktiviteter

Har du brug for rådgivning i forbindelse med
jeres smv:digital ansøgning og projekt?

Med Integrator får du en samarbejdspartner der ikke kun er en del af ansøgningsprocessen, men som aktivt også kan levere ydelser ind til jeres digitaliseringsprojekt. Vi er certificeret rådgiver.

Vi har stor erfaring med SMV Digital projekter og leverer rådgivningsydelser ind til digitale projekter der udspringer i anvendelsen af data. Vi hjælper jer igennem ansøgningsprocessen og definering af projektet.

DataForBusiness
IT-løsninger - Business Intelligence

Behovsafdækning

Vil I kunne omsætte projekt til værdi. Vi tager en dialog om mulighederne og hjælper jer på vej

IT-løsninger - Integrationer

Ansøgning

Vi udarbejder ansøgningen i fællesskab inden I indsender til SMV Digital

IT-løsninger - Innovation & Udvikling

Projekt

Baseret på det projekt i får godkendt, kan vi eller en anden leverandør levere på  projektet

Lad os hjælpe jer på vej – book et møde

Book

Hvad er SMV Digital?

SMV:Digital er et samlet program med en række tilbud, der skal understøtte danske virksomheders digitale omstilling samt styrke deres online salg. Virksomhederne ansøger om tilskud til indkøb af uvildig rådgivning inden for digital omstilling eller e-handel. Der kan ansøges om kr. 25.000, kr. 100.000 eller kr. 250.000

Virksomheder kan kun søge til ét projekt ad gangen. Såfremt man tidligere har fået en bevilling, skal projektet være afsluttet, inden der kan ansøges til et nyt projekt.

Projekter kan have karakter af potentialeafklaring eller implementering

Læs mere om SMV:Digital  her

Ring til os på

31 25 02 46