2016-05-08T09:30:40+01:00

Egmont

Egmont er Danmarks største mediekoncern og har 6.600 medarbejdere fordelt over 30 lande. Koncernen er stærkt repræsenteret inden for medieindhold og digital innovation. Vi har assisteret med udvikling af en række integrationer, internt samt til eksterne parter og datterselskaber.

» BizTalk udvikling
» Integrationer mellem Egmont og datterselskaber
» Kommunikation mellem gavekortet.dk og Navision

2015-06-03T20:48:40+01:00

Lego

Assistance til udvikling af et nyt system til at håndtere for-pakke linjer. Det styrer al pakning og kvalitetskontrol og er baseret på .Net og Windows Presentation Foundation. Der er tale om et større projekt med mange projektdeltagere, hvortil vi har leveret .Net assistance.

» Udvikling i C# og WPF

2016-11-26T13:18:48+01:00

Bluegarden

Bluegarden står bag bl.a. DataLøn og MultiLøn og beskæftiger sig fortrinsvist med løn- og personaleadministration. De har ca. 60.000 kunder og håndterer lønudbetalinger til ca. 1 million danskere.

De anvender bl.a. SharePoint som deres platform og vi har leveret assistance til vedligeholdelse og videreudvikling af denne.

» Portaludvikling vha. SharePoint

2015-04-15T13:58:41+01:00

Formpipe

Formpipe tilbyder løsninger til selvbetjening, sags- og dokumentstyring, input og output management, tilskud og generel viden og samarbejdsløsninger

» SharePoint development
» Workflowudvikling med Nintex

2015-01-29T14:03:10+01:00

Chr. Hansen

Chr. Hansen er en verdensomspændende virksomhed, som fremstiller kulturer, mejeriprodukter, enzymer, probiotika og naturlige farver til fødevareindustrien.

» ESB-udvikling med BizTalk 2009
» Integrationer til SAP, SalesForce m. fl.
» Udvikling i C#

2015-06-03T20:53:51+01:00

PenSam

PenSam er en finansiel koncern, der tilbyder fleksible finansielle produkter til kunderne inden for pension, forsikring og bank. Vi har hjulpet med digitalisering af arbejdsgange, opbygning af en central service platform og en række interne og eksterne integrationer.

» Teknisk hjælp ved opbygning af serviceinfrastruktur
» Udvikling på central ESB baseret på Neuron ESB
» Interne og eksterne integrationer vha. BizTalk
» Portaludvikling vha. SharePoint

2015-01-30T11:58:23+01:00

OBH-Gruppen Rådgivende Ingeniører

OBH-Gruppen A/S rådgivende ingeniører leverer en bred vifte af ingeniørydelser og service til private, boligorganisationer, forsikringsselskaber, kommuner og regioner, erhverv og industri om arbejdsmiljø, byggeri, energi, huseftersyn og indeklima.

» Videreudvikling af windows-klient (WPF)
» Udvikling af web services
» Integration til interne og eksterne parter

2015-01-29T14:03:56+01:00

Integrationsministeriet

Omlægning af det eksisterende centrale adressesystem (CARL) til en ny servicebaseret udgave. Det er bundet op imod CPR og anvendes bl.a. af Integrationsministeriet ESDH-system. Deltog desuden i design og specifikation af Integrationsministeriets nye integrationsplatform.

» Udvikling af OIO-WCF services
» Integration til CPR via BizTalk
» Opgradering af eksisterende BizTalk-løsning

2015-01-29T14:06:33+01:00

Lundbeck

Lundbeck blev grundlagt af Hans Lundbeck tilbage i 1915 og er siden vokset til en global medicinalvirksomhed. På verdensplan er der over 5000 ansatte, hvoraf en stor del arbejder med forskning og udvikling. Vi har assisteret med at opbygge en portal, eClinical, der muliggør samarbejde om forskningsresultater.

» SharePoint

2015-01-29T14:06:31+01:00

Bang og Olufsen

Assistance ifm. B&Os migrering fra SAS til en Microsoft-baseret BI-Løsning. Har desuden bistået med udvikling af rapporter og diverse hjælp med opbygning af kuber.

» SQL 2005 Analysis Services
» SQL 2005 Reporting Services

2015-01-29T14:04:56+01:00

EDC-mæglerne

Ansvarlig for udvikling af en række ledelsesrapporter vedrørende salg og rådighed af ejendomme. Har herudover stået for udarbejdelsen af et nyt modul til genering af rapporter og udskrifter, hvilket primært sker via PDF eller mail og anvendes ved udlejning af sommerhuse.

» Udvikling af af BI-rapporter
» PDF-genering til brug for sommerhusudlejning

2015-01-29T14:05:02+01:00

Dong Energy

Dong er ikke blot Danmarks største energiselskab men også en af de største koncerner i Nordeuropa med en omsætning i 2012 på 67 mia. kr. og omkring 6500 ansatte. I Storkøbenhavn og Nordsjælland leverer man el til mere end 1. mio. kunder. For at holde det kørende, kræver det mange installatører og vi har været med til at udvikle en portal- og indberetningsløsning, der sørger for at give overblikket.

» SharePoint

2015-01-29T14:05:09+01:00

BRF-kredit

Udviklingen af komplicerede workflow-løsninger til styring af en række centrale forretningsprocesser. Dette dækker dels systemprocesser, der udvikles ved hjælp af BizTalk og dels human workflow-processer baseret på K2.net.

» Workflowsystemer baseret på BizTalk
» Mainframeintegration

2015-01-29T14:05:21+01:00

Kuoni Rejser

Kuoni er i Danmark repræsenteret ved Apollo og Falk Lauritzen rejser. Samlet set udgør de Danmarks tredjestørste rejsebureau. En central del ved at udbyde ferierejser er brugbare kataloger og vi har assisteret ved udvikling af en internetløsning til håndtering heraf.

» SharePoint

2015-01-29T14:05:26+01:00

NCC Construction

Ansvarlig for arkitektur bag og udvikling af en ny Enterprise Service Bus til NCC, der fungerer som centralt bindeled mellem de forskellige applikationsdomæner i NCC.

» Biztalk 2006

2015-01-29T14:05:34+01:00

Sundhedsstyrelsen

Opbygning og udvikling af en ny løsning til at håndtere finansielle transaktioner mellem CSC, Hospitaler og Kommuner. Der var tale om meget store beløb og derfor stor fokus på sikkerhed, pålidelighed og integritet.

» BizTalk
» Integrationsløsning mellem CSC og Jyske Bank

2016-11-26T13:18:48+01:00

MAN B&W

MAN B&W beskæftiger ca. 2.800 personer der primært arbejder med udvikling og design af store totakts dieselmotorer og endvidere har man en stor serviceafdeling, som sørger for at motorer verden over kan serviceres. Det giver et stort behov for at integrere applikationer og her har vi udarbejdet en række integrationsløsninger over en 4-årig periode.

» BizTalk 2004

2015-01-29T14:06:31+01:00

Nordisk Film

Udvikling af løsning til integration mellem Nordisk Films CRM-system og eksterne leverandører. Det drejede sig primært om ordrer, fakturaer og følgesedler, der blev konverteret mellem Navision og forskellige EDI-formater.

» Biztalk 2006
» EDI-håndtering