Nyheder

Nyheder2016-11-27T09:19:23+00:00

Integrator er nu Microsoft Sølv Partner inden for Application Integration

Integrator er nu blevet kvalificeret som Microsoft Sølv partner inden for Appliation Integration. Det er en anerkendelse som vi er yderst glade for og stolte af, da det forudsætter man har en medarbejderstab med de fornødne kompetencer og oveni har en kundeporteføjle med gode kundereferencer inden for området. Integration har været et naturligt fokusområde for os siden start og vi ser det derfor også som en naturlig forlængelse af dette arbejde. Et arbejde der strækker [...]

oktober 1st, 2018|

Integrator er nu officiel Neuron ESB partner

I Integrator er vi stolte over at vi nu officielt kan kalde os Neuron ESB partner. Det er resultatet af et samabarbejde der går tilbage til 2009. Lige siden opstarten af Integrator har vi haft et stærkt fokus på integrationsløsninger og vi ser partnerskabet som en naturlig forlængelse heraf. Vi arbejder med en række integrationsprodukter og især de seneste 5 år har vi set en voksende udbredelse af Neuron ESB. Vi har således deltaget i [...]

september 13th, 2017|

Kunde vælger Neuron ESB som integrationsplatform

Integrator hjælper en større virksomhed inden for intelligent energistyring med at etablere en Enterprise Service Bus baseret på Neuron ESB. Virksomheden havde en lang række interne applikationer og systemer der skulle kommunikere sammen og mængden af point-to-point integrationer gav efterhånden en række udfordringer, herunder: Det besværliggjorde nyudvikling i takt med virksomhedes meget høje vækst Det gav en høj afhængighed på gamle og snart forældede applikationer, der var svære at udskifte Det stred imod ønsket om [...]

juli 29th, 2016|

Migrering fra BizTalk til Neuron ESB

Integrator har indgået en aftale med en større finansiel kunde om at flytte en række BizTalk integrationer over på Neuron ESB. Kunden ønsker at udfase en ældre udgave af BizTalk og flytte al funktionalitet over på Neuron ESB, der i forvejen er valgt som central integrationsplatform. Der er tale om en række forskelligartede integrationer, der både forbinder en række interne applikationer og systemer samt står for kommunikationen til eksterne samarbejdspartnere og knudepunkter. Der er både [...]

maj 19th, 2016|Tags: , |

Nyt .net projekt hos Lego

Integrator assisterer Lego med .Net udvikling. Lego er ved at udvikle et nyt system til at håndtere for-pakke linjer. Det skal styre al pakning og kvalitetskontrol og er baseret på .Net og Windows Presentation Foundation. Der er tale om et større projekt med mange projektdeltagere, hvortil Integrator leverer .Net assistance. Aftalen løber i første omgang 4 mdr.

marts 25th, 2015|

Nyt SharePoint projekt hos Bluegarden

Bluegarden står bag bl.a. DataLøn og MultiLøn og beskæftiger sig fortrinsvist med løn- og personaleadministration. De har ca. 60.000 kunder og håndterer lønudbetalinger til ca. 1 million danskere. De anvender bl.a. SharePoint og Integrator leverer assistance til vedligeholdelse og videreudvikling af platformen. Aftalen har ikke nogen slutdato og inkluderer også ad-hoc assistance.

januar 15th, 2015|