Integrator hjælper en større virksomhed inden for intelligent energistyring med at etablere en Enterprise Service Bus baseret på Neuron ESB.

Virksomheden havde en lang række interne applikationer og systemer der skulle kommunikere sammen og mængden af point-to-point integrationer gav efterhånden en række udfordringer, herunder:

  • Det besværliggjorde nyudvikling i takt med virksomhedes meget høje vækst
  • Det gav en høj afhængighed på gamle og snart forældede applikationer, der var svære at udskifte
  • Det stred imod ønsket om en ensartet og agil struktur til applikationsudvikling

Integrator har assisteret virksomheden lige fra den første evalueringsperiode til endelig implementering og idriftsættelse samt efterfølgende support. Herudover har vi også hjulpet med udvikling af overordnede arkitekturguidelines og -principper samt opkvalificering af interne medarbejdere.

Projektet har været en stor succes og valget af Neuron ESB har vist en række fordele:

  • Godt og effektivt samarbejde med Neuron ESB
  • En kosteffektiv platform med høj performance og kort udviklingstid
  • Et miljø der fremmer samarbejde på tværs af afdelinger og applikationer
  • Fleksibel og agil udviklingsmodel, der stemmer bedre overens med virksomhedens ekspansive vækst
  • Kort tid fra POC til en række globale deployments, selv på omskiftelige projekter

Kontakt os gerne for mere information eller for at høre, hvordan vi måske også kan hjælpe jer.