Integrator har indgået en aftale med en finansiel virksomhed omkring opbygning af en ny service platform.

Projektet er på nuværende tidspunkt godt i gang og strækker sig i første omgang over 1½ år. Der har været og er stadig en række aktiviteter, herunder:

  • Valg af ESB platform
  • Design af service infrastruktur
  • Opbygning af fælles datamodel og principper herfor
  • ESB Udviklings guide
  • Konkret implementering af ESB platform i flere projekter

En række ESB-produkter var i spil som ny platform og valget faldt på Neuron ESB, blandt andet grundet den gode performance og den forholdsvis lette indkøring for eksisterende .Net udviklere.

Kunden anvender i forvejen Microsoft BizTalk til en længere række integrationsopgaver og der er tale om at migrere de løsninger til Neuron ESB. Version 3.5 af Neuron vil være oplagt til dette, da denne version introducerer fejltolerante og længerekørende processer baseret på Microsoft Workflow Foundation 4.5.

Udover arbejdet med Neuron ESB, har opgaven også bestået i at videreudvikle på de eksistrende integrationer i Microsoft BizTalk samt ren .Net udvikling.